(kontumtv.vn) – Huyện Đăk Hà (Kon Tum) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018).

DAK HA KY NIEM 70 NAM NGAY BAC HO RA LOI KEU GOI THI DUA AI QUOC

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc huyện Đăk Hà đã đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực thi đua “chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi”, tạo động lực trong quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng.

Cùng với sự đồng thuận của nhân dân, trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tranh thủ thời cơ để phát triển kinh tế – xã hội, tập trung lãnh đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng trên địa bàn huyện. Nhiều phong trào thi đua được huyện duy trì, phát triển và thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, “Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”… đã góp phần thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn mới trên địa bàn huyện. Cơ sở vật chất được đầu tư; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, ngành nghề dịch vụ nông thôn được mở rộng. Hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, giao thông được cải tạo, nâng cấp, xây mới; nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng…

Cùng với các phong trào thi đua, công tác thi đua, khen thưởng đã được huyện Đăk Hà đặc biệt quan tâm và triển khai kịp thời, tạo động lực to lớn và cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, giảm nghèo… Đặc biệt là phong trào thi đua trong triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Riêng trong năm 2017, huyện có 15 tập thể, 31 cá nhân điển hình tiên tiến được Ban Thường vụ Huyện ủy tuyên dương, khen thưởng nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh nhật Bác. Nhiều điển hình tiên tiến được Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh khen thưởng trong các phong trào thi đua yêu nước…

Tại Lễ kỷ niệm, huyện đã khen thưởng cho 66 cá nhân là các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *