(kontumtv.vn) – Sáng 22/2, huyện Đăk Hà (Kon Tum) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017 gắn với phong trào “Đăk Hà chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020.

dak ha

Trong năm 2016, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, huyện Đăk Hà đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Kết quả, tổng giá trị gia tăng đạt trên 4.045 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2015. Nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 36,1 triệu đồng/năm. Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt 24.860 ha; tổng đàn gia súc trên 24.600 con, đàn gia cầm đạt trên 210.000 con, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 115 ha, cho sản lượng thu hoạch 684 tấn. Tỷ lệ hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giảm từ 24,7% năm 2015 xuống còn 22,4%. Hiện toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Hà Mòn, Đăk Mar và Đăk La. Huyện đang phấn đấu xây dựng xã Đăk Ngọk đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017.

Năm 2017, phong trào thi đua “Đăk Hà chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020 tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm là: Duy trì và phát huy tốc độ tăng tỷ trọng ngành Thương mại – Dịch vụ, Công nghiệp chế biến; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; thực hiện hiệu quả mối liên kết “4 nhà”; đẩy mạnh phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, ưu tiên các nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp; không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo sức khỏe nhân dân và thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chính sách y tế, giáo dục và đào tạo, xóa đói giảm nghèo.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị huyện, các xã, thị trấn đã ký kết các giao ước thi đua thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2017 gắn với phong trào “Đăk Hà chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020.

CTV Trọng Nghĩa 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *