Làm đường giao thông nông thôn
Làm đường giao thông nông thôn

(kontumtv.vn) – Thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”, bằng nhiều cơ chế, chính sách, huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã giúp nông dân phát huy vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới.

Trong giai đoạn 2013-2018, nông dân đã tham gia đóng góp vật chất, tiền của và ngày công lao động trên 17 tỷ đồng góp phần xây dựng nông thôn mới. Trong đó tham gia 12.500 ngày công lao động, hiến 1.200 m2 đất để cứng hóa 64 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và phát dọn, nạo vét 19 km kênh mương; tham gia làm mới và sửa chữa hệ thống cầu, cống, sửa chữa phòng học, trạm xá và xây dựng công trình điện chiếu sáng tại các tuyến đường liên thôn, liên xã.

                     CVT Thế Quỳnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *