(kontumtv.vn) – Ngày 5/4, Cục Thống kê tỉnh Kon Tum phối hợp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện Đăk Hà tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Dak ha - Tap huan tong dieu tra kinh te nam 2017

Thực hiện Quyết định 1672/QĐ-TTg, ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017, cuộc tổng điều tra lần này nhằm mục đích thu thập thông tin của các cơ sở kinh tế, đơn vị hành chính sự nghiệp về số lượng và trình độ lực lượng lao động; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bố của các cơ sở, lực lượng lao động theo từng ngành, theo địa bàn, theo cấp hành chính; xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quan trọng phục vụ cho việc tính toán tổng sản phẩm và đánh giá tình hình phát triển của doanh nghiệp, cơ sở hành chính sự nghiệp trong những năm qua. Kết quả của Tổng điều tra kinh tế năm 2017 là căn cứ đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; là hệ thống dữ liệu cơ bản cho các cuộc điều tra chọn mẫu hàng năm của các bộ, ngành, địa phương, đồng thời là nền tảng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu được tập huấn các nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế năm 2017 như: Quy trình lập danh sách đơn vị; nội dung, phương pháp thu thập thông tin áp dụng cho từng khối; nhiệm vụ của giám sát viên, tổ trưởng, điều tra viên; hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí điều tra…

CTV Trọng Nghĩa 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *