(kontumtv.vn) – Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum, UBND huyện Đăk Hà đã thành lập, kiện toàn Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid – 19 cấp huyện gồm 20 thành viên.

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid – 19 huyện Đăk Hà do chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Ban chỉ huy. Sau khi kiện toàn, UBND huyện đã ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi được kích hoạt. Đồng thời, BCĐ phòng chống Covid – 19 huyện Đăk Hà chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập các Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid -19 theo cấp mình để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin và triển khai kịp thời các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch khi có tình huống xấu xảy ra. Đồng thời nắm bắt và tiếp nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở để báo cáo cho BCĐ cấp huyện chỉ đạo, xử lý.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *