(kontumtv.vn) – Ngay sau khi thu hoạch lúa nước vụ mùa 2016, bà con nông dân huyện Đăk Hà đã chủ động triển khai làm đất, tiếp nhận vật tư, cây giống…đảm bảo tiến độ thực hiện Đề án Trồng sắn trên đất ruộng thiếu nước vụ đông xuân 2016 – 2017.

Vụ đông xuân 2015 – 2016, xã Đăk La có 90 ha cây trồng bị thiệt hại do hạn hán. Trong đó, diện tích lúa nước bị thiệt hại, mất trắng do thiếu nước tưới là 50 ha. Để chủ động ứng phó với tình trạng hạn hán trong vụ đông xuân 2016 – 2017, xã đã chủ động xây dựng kế hoạch chuyển đổi diện tích đất trồng lúa nước có khả năng khô hạn sang trồng các loại cây trồng ngắn ngày khác. Trong đó, tập trung vận động nhân dân tham gia Đề án Trồng sắn trên đất ruộng thiếu nước. Ngay sau khi hoàn thành thu hoạch lúa nước vụ mùa 2016, 115 hộ dân tham gia Đề án đã tiến hành làm đất, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xuống giống cây sắn theo lịch thời vụ. Ông A Bi, Trưởng thôn Kon Trang Mơ Nây, xã Đăk La nói: “Vừa rồi hạn hán làm thiệt hại 7,8 ha lúa nước trong thôn. Vừa rồi theo mô hình của huyện chuyển đổi diện tích đất khô hạn sang trồng sắn thì dân cũng nghe theo. Để chuẩn bị, dân đã cày đất 2 ha rồi, chuẩn bị cày tiếp”.

Chuyển đổi trồng sắn trên đất ruộng thiếu nước
Chuyển đổi trồng sắn trên đất ruộng thiếu nước

Đề án Trồng sắn trên đất ruộng thiếu nước vụ đông xuân 2016 – 2017 được triển khai tại huyện Đăk Hà, Sa Thầy và thành phố Kon Tum, với tổng diện tích 395 ha. Riêng huyện Đăk Hà, Đề án được triển khai tại 8 xã, thị trấn, với tổng số 463 hộ tham gia, đăng ký chuyển đổi 95 ha lúa nước sang trồng sắn giống KM419 do Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ. Tham gia Đề án, các hộ nông dân được được tập huấn kỹ thuật, được hỗ trợ 100% giống sắn, 50% kinh phí vật tư nông nghiệp, phân bón và thuốc trừ bệnh, trừ kiến, mối và vôi. Ông Đào Thọ Trường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đăk La cho biết: “Đến thời điểm hiện nay, các thôn đã tiếp nhận giống, phân bón, các hộ dân đã làm đất. Dự kiến trong cuối tuần này sẽ xuống giống, trồng đảm bảo đúng kỹ thuật và đúng lịch thời vụ”.

Chủ động ứng phó với tình trạng hạn hán tiếp diễn trong vụ đông xuân 2016 – 2017, trên cơ sở Đề án  của tỉnh, Đảng bộ huyện Đăk Hà đã ban hành Nghị quyết số 01 về Thâm canh, tăng năng suất cây sắn trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó xác định mục tiêu chuyển đổi 300 ha cây trồng bị khô hạn, thiếu nước để chuyển sang trồng cây sắn; chuyển đổi một vụ lúa, một vụ sắn; thâm canh tăng năng suất 1.400 ha cây sắn đạt năng suất trung bình từ 25 tấn củ tươi/ha trở lên. Đồng thời, đẩy mạnh mối liên kết 4 nhà, thu hút đầu tư ngành công nghiệp chế biến để ổn định đầu ra cho sản phẩm.

Hiện nay, 463 hộ dân huyện Đăk Hà đã và đang xuống giống, đảm bảo tiến độ thực hiện Đề án Trồng sắn trên đất ruộng thiếu nước của tỉnh. Qua đó, góp phần chủ động được các phương án chống hạn và mở ra nhiều triển vọng trong việc hình thành vùng nguyên liệu sắn bền vững tại huyện Đăk Hà.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *