(kontumtv.vn) – Sáng 17/9, Huyện ủy Đăk Hà (Kon Tum) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương “về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn”. Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

DAK HA TONG KET 10 NAM THUC HIEN TO CHUC VA HOAT DONG CHI BO QUAN SU XA, PHUONG, THI TRAN

Đến nay, 11/11 xã, thị trấn của huyện có chi bộ quân sự, đứng đầu là bí thư đảng ủy, với tổng số 118 đảng viên. Trên 73% chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, thị trấn được cơ cấu tham gia cấp ủy địa phương. Thực hiện Hướng dẫn số 35 của Ban Tổ chức Trung ương, các chi bộ Quân sự đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh; làm tốt công tác đăng ký, quản lý quân dự bị động viên, công tác xét kết nạp vào lực lượng dân quân.

Đến nay, toàn huyện có hơn 1.320 dân quân tự vệ, đạt 1,82% so với tổng số dân. Hàng năm, các chi bộ Quân sự đã lãnh đạo làm tốt công tác huấn luyện cho dân quân cơ động từ năm thứ nhất đến năm thứ tư theo chương trình quy định. Từ năm 2009 đến nay, đã kết nạp 246 đảng viên mới là lực lượng dân quân và dự bị động viên. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở và đảng viên hàng năm, có 98% chi bộ Quân sự xã, thị trấn hoàn thành tôt nhiệm vụ, 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, huyện Đăk Hà tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn 35 của Ban Tổ chức Trung ương và các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của các cấp ủy đảng về “Tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn”; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Ban CHQS xã, thị trấn trong việc thực hiện chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, hiệu quả…

Nhân dịp này, Huyện ủy Đăk Hà khen thưởng 06 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ Quân sự xã, phường, thị trấn.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *