(kontumtv.vn) – UBND huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo (giai đoạn 2012 – 2016).

KHIEU NAI TO CAO

Thời gian qua, việc thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại huyện Đăk Hà đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chú trọng và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tiếp công dân được quan tâm, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân trong việc khiếu nại, tố cáo; việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn tố cáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong 4 năm, đã tiếp nhận 12 đơn khiếu nại, 9 đơn tố cáo của công dân có nội dung chủ yếu trong lĩnh vực thi hành công vụ của cán bộ hành chính, công tác giải phóng mặt bằng, việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp phát sinh từ những mâu thuẫn nhỏ; các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân. Tính đến thời điểm hiện tại, các đơn tố cáo, đơn khiếu nại của công dân đều được xem xét, giải quyết theo đúng trình tự, thời hạn quy định, các đơn khiếu nại được giải quyết đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác, kịp thời, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân và được nhân dân đồng tình, ủng hộ, hạn chế các khiếu nại vượt cấp.

Hội nghị đã thảo luận, chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các đơn vị, địa phương và nêu giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế, bất cập trong thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo như: Tiếp tục tăng cường thực hiện nhiều biện pháp nhằm giải quyết hiệu quả các đơn thư khiếu nại, tố cáo; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính và người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, kéo dài, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

CTV Trọng Nghĩa 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *