(kontumtv.vn) – Ngày 24/10, huyện Đăk Hà (Kon Tum) tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

DAK HA TONG KET CONG TAC TONG DIEU TRA DAN SO VA NHA O NAM 2019

Trên cơ sở hướng dẫn của Cục Thống kê tỉnh, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Đăk Hà đã tổ chức Lễ ra quân điểm tại thị trấn Đăk Hà, đồng thời tổ chức triển khai đồng loạt tại 100% xã, thị trấn từ ngày 01/4/2019.

Kết quả, đã hoàn thành vẽ 11 sơ đồ xã, thị trấn với tổng số 137 địa bàn, trong đó có 3 địa bàn đặc thù. Theo kết quả tổng hợp nhanh của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, huyện Đăk Hà hoàn thành công tác tổng điều tra dân số thứ 2 của tỉnh. Huyện có tổng số 17.311 hộ được lập hồ sơ với tổng số 72.811 nhân khẩu, trong đó nữ là 36.300 người.

Kết quả thống kê tổng điều tra là cơ sở để huyện Đăk Hà xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội phù hợp với thực tế của địa phương vào những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 03 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

CTV Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *