(kontumtv.vn) – Huyện ủy Đăk Hà (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

dak ha

Trong năm 2016, Huyện ủy Đăk Hà tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở tất cả các mặt: Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đội ngũ đảng viên; công tác tổ chức cán bộ, chính sách cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức quán triệt, học tập các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các nghị quyết, chỉ thị của của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo tổ chức tốt cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 vào cuộc sống. Về công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng, trong năm, toàn huyện kết nạp mới 140 đảng viên, công nhận 165 đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức; cho ý kiến, giới thiệu người đủ tiêu chuẩn để quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; giới thiệu người đủ tiêu chuẩn để quy hoạch giữ các chức danh lãnh đạo quản lý các đơn vị, lực lượng vũ trang huyện Đăk Hà nhiệm kỳ 2020 – 2025; cử 32 lượt cán bộ tham gia các lớp đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng tiếp tục được giữ vững và tăng cường.

Năm 2017, Đảng bộ huyện Đăk Hà tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; tăng cường phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp; làm tốt công tác tổ chức cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của huyện trong giai đoạn mới; lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, ổn định chính trị tại địa phương.

CTV Trọng Nghĩa 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *