(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn.

dieu tra

Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn huyện Đăk Hà được tổ chức từ ngày 01/7/2016, thực hiện tại 161 địa bàn, với 15.910 hộ. Trong đó, có 132 địa bàn thuộc khu vực nông thôn, với 12.373 hộ và 29 địa bàn thuộc khu vực thành thị, với 3.537 hộ và 43 trang trại nông, lâm nghiệp và thủy sản để thu thập về kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật ở nông thôn, phục vụ nghiên cứu chuyên đề về một số lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội ở địa phương.

Để công tác điều tra đảm bảo số liệu chính xác, Ban Chỉ đạo huyện đã thành lập 58 tổ điều tra, với 332 điều tra viên và tổ chức tập huấn nghiệp vụ trước khi tiến hành điều tra. Nhờ thực hiện nghiêm túc quy trình trong phương án tổng điều tra theo quy định của Ban Chỉ đạo cấp trên, nên tiến độ và chất lượng điều tra khá cao. Đến ngày 30/8/2016, công tác điều tra trên địa bàn huyện đã hoàn thành và được Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Kon Tum nghiệm thu.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *