(kontumtv.vn) – Huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã triển khai thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình giai đoạn 2018- 2020.

Truyền thông chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân
Truyền thông chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân

Chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình bao gồm các nội dung truyền thông giáo dục và nâng cao sức khỏe nhân dân thông qua các chiến dịch truyền thông, mít tinh, cổ động với nội dung chăm sóc, bảo vệ sức khỏe; các trạm y tế lập hồ sơ sức khỏe và tổ chức quản lý sức khỏe người dân; nâng cao chất lượng dân số – kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em; các hoạt động tiêm chủng mở rộng, khám chữa bệnh và phục hồi chức năng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ này, huyện tập trung nâng cao công tác tổ chức, bộ máy y tế từ tuyến huyện đến cơ sở đảm bảo trình độ, năng lực chuyên môn; đầu tư hạ tầng, trang thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh trong nhân dân; bảo đảm nguồn tài chính cho mạng lưới y tế cơ sở gắn với bảo hiểm y tế toàn dân; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám chữa bệnh… với mục tiêu đến năm 2020, 100% hệ thống tổ chức mạng lưới y tế từ tuyến huyện đến thôn được kiện toàn, 100% nhân lực của trạm y tế xã và 50% nhân lực Trung tâm Y tế huyện được đào tạo chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình, 100% trạm y tế xã đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, 100% cán bộ y tế xã, thôn, làng được đào tạo lại, đào tạo nâng cao, đào tạo phát triển chuyên khoa tại Trung tâm Y tế huyện, 100% xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã, 100% các trạm y tế và Trung tâm Y tế huyện được đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, quản lý bệnh viện, quản lý y tế dự phòng, quản lý trạm y tế xã.

CTV Chung Loan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *