(kontumtv.vn) – Tỉnh Đắk Nông hiện đang đề nghị Trung ương sớm tổng kết thí điểm phát triển công nghiệp alumin – nhôm, để ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp luyện nhôm trong thời kỳ mới, trong đó xác định vùng Nam Tây Nguyên gồm Lâm Đồng và Đắk Nông là trung tâm của Chiến lược phát triển công nghiệp luyện nhôm của Việt Nam.

DAK NONG SE LA TRUNG TAM CUA CHIEN LUOC PHAT TRIEN CONG NGHIEP LUYEN NHOM QUOC GIA

Với việc Nhà máy Alumin Nhân Cơ hoàn thành và đã đi vào hoạt động từ cuối năm 2016, với công suất 650 ngàn tấn alumin/năm, Nhà máy luyện Nhôm Đắk Nông đang được khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2019, đã bước đầu hình thành chuỗi công nghiệp sản xuất alumin – luyện nhôm và sau nhôm trọng điểm của quốc gia.

Vì vậy, để sử dụng hiệu quả, mang lại giá trị cao nguồn tài nguyên bô xít, Đắk Nông đề nghị Trung ương sớm tổng kết chủ trương phát triển công nghiệp alumin – nhôm để có định hướng phát triển công nghiệp luyện nhôm giai đoạn tiếp theo, trong đó xác định vùng Nam Tây Nguyên Lâm Đồng và Đắk Nông là 2 tỉnh có tiềm năng, trữ lượng bô xít lớn, là trung tâm của chiến lược phát triển, tạo cơ sở để địa phương định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Phan Đông – Lê Đại

Đài PT-TH Đắk Nông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *