(kontumtv.vn) – UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị các đơn vị, địa phương bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống và cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động trên địa bàn.

Theo đó, thường xuyên đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp. Đồng thời đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế phù hợp và huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển nhanh và bền vững. UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương xây dựng quy hoạch, bố trí, huy động nguồn lực tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội, dịch vụ phục vụ lao động sản xuất, đời sống, sinh hoạt, học tập, giải trí của công nhân lao động cũng như tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường tại nơi ở và nơi làm việc của công nhân; có biện pháp ngăn ngừa công nhân, lao động tham gia các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”; tập trung triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho việc phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp thuộc địa bàn quản lý. Bên cạnh đó, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, nghiên cứu, đề xuất xây dựng các mô hình “khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ” đồng bộ, gắn với phát triển khu dân cư, kết cấu hạ tầng. Cùng với đó tập trung thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch và chia sẻ khó khăn, hỗ trợ, giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch Covid – 19 nhằm đảm bảo an sinh xã hội, giúp công nhân lao động và các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *