(kontumtv.vn) – Đến nay, Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tại các Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Kon Rẫy cho thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã dần đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong đó, rõ nét nhất là nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được nâng lên đáng kể, gương mẫu và tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, “nói đi đôi với làm” trong thực thi nhiệm vụ, thái độ ứng xử, phong cách giao tiếp của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp được nâng lên; lề lối, tác phong, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên được chấn chỉnh. Đặc biệt, nhiều mô hình hay, hiệu quả về học tập và làm theo Bác được nhân dân đồng tình ủng hộ. Từ các mô hình hiệu quả đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Các Đảng bộ cơ sở đã đánh giá những hạn chế, khuyết điểm qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 để đề ra giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

CTV Y Nhàn – Hữu Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *