(kontumtv.vn) – Sáng ngày 30/12, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc chuẩn bị nội dung, nhân sự tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, giữ vững các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; nêu cao vai trò trách nhiệm của đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thường xuyên đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt đình kỳ, tạo được sự đoàn kết thống nhất cao trong sinh hoạt Đảng. Qua đó, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Khối đã giữ vững lập trường chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục lãnh đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc duy trì, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10; làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng giai đoạn 2020 – 2025; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *