(kontumtv.vn) – Từ khi chia tách, thành lập lại tỉnh đến nay, Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã trải qua 5 kỳ đại hội. Với tinh thần cách mạng tiến công, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, XII, XIII, XIV đã đề ra. Phát huy kết quả đã đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đang tiếp tục nỗ lực thực hiện mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra, đó là xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định và phát triển bền vững.

Ngày1/10/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum  lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể với sự tham dự của 342 đại biểu đại diện cho gần 24.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đi sâu phân tích thấu đáo những tiềm năng, lợi thế của tỉnh và dự báo đầy đủ những khó khăn, thách thức trong giai đoạn 2015-2020. Trên cơ sở đó, Đại hội xác định mục tiêu tổng quát, đó là: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc; quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, gắn với xây dựng nông thôn mới; duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống; phấn đấu xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định và phát triển bền vững.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV
Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV

Thực hiện mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, song Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương  và tình hình thực tiễn  để cụ thể hóa, đồng thời tập trung lãnh đạo toàn diện, sát sao, quyết liệt việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, tỉnh Kon Tum đã đổi thay tích cực, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên;  nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Hồng Mai (thôn 5, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum) nói: “Những năm vừa qua, tỉnh Kon Tum đã từng bước thay đổi về mọi mặt, về chính trị thì ổn định, về kinh tế thì phát triển, đời sống của nhân dân thì ngày càng phát đạt hơn, cuộc sống của nhân dân và tinh thần, tư tưởng thì cũng thỏa mái và người dân cũng tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ”.

“Sau các kỳ đại hội, cho đến đại hội vừa rồi, Đại hội XV thì tỉnh Kon Tum cũng có những chuyển biến khá mạnh mẽ từ vùng sâu, vùng xa cho đến đô thị thành phố, đây là một điều đáng mừng. Mặt khác, có thể nói đồng bào các dân tộc cũng có những chuyển hướng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và đưa đời sống phát triển, xóa được đói, giảm được nghèo và tiến tới có những gia đình bắt đầu làm giàu lên. Tình hình đói rét cũng được giải quyết triệt để, đây là điều đáng mừng”. Ông Ka Ba Tơ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum ghi nhận.

Tin tưởng, với sự năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tinh thần đoàn kết, thống nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

                                                                    Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *