(kontumtv.vn) – Nhân dân mong muốn Đảng nghiêm minh, tiếp tục nghiêm minh và thường xuyên nghiêm minh, để nhân dân tự tin khẳng định: Nghiêm minh như Đảng ta.

Gần đây, ở một vài địa phương, có hiện tượng rất không bình thường. Đó là mỗi lần trên ti vi xuất hiện hình ảnh người đứng đầu địa phương, thì người dân liền tắt ti vi. Đây là tình trạng, có thể xem là hội chứng “người dân không muốn nhìn mặt lãnh đạo”. Người dân có phản ứng rất cực đoan này là vì họ cho rằng, người đứng đầu đó đã nói không đi đôi với làm; đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm những việc có ích cho một ít cá nhân, nhóm thân, làm tổn hại đến uy tín của chính quyền, của Đảng.

Người đứng đầu ở địa phương nọ chỉ là một cá nhân, đơn lẻ, họ không phải là hình ảnh tiêu biểu của Đảng, của chính quyền chúng ta. Nhưng thực tế thì uy tín và sự vững mạnh của Đảng, của chính quyền phụ thuộc vào từng cá nhân cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên ở những vị trí quan trọng. Nếu tình trạng dân tắt ti vi trở thành một hội chứng, không chỉ ở một, mà nhiều địa phương, thì đấy là một nguy cơ thực sự, là dấu hiệu cảnh báo về uy tín của chính quyền, của Đảng ở địa phương đó không còn ở mức bình thường nữa!

Phản ứng của người dân và dư luận xã hội là thứ hàn thử biểu rất mẫn cảm và cũng khá chuẩn xác. Dân luôn luôn mong Đảng phải biết lắng nghe dư luận, phản ứng của xã hội để xem xét, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý cán bộ, đảng viên để củng cố niềm tin của dân với chính quyền, với Đảng.

dang phai xu ly nghiem can bo vi pham de dan luon noi nghiem minh nhu dang ta hinh 1

Cuối tháng 4 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có thông báo kết luận về kỳ họp thứ 14. Nội dung thông báo kết luận về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và một số cá nhân có liên quan, đã thêm củng cố niềm tin của quần chúng, đảng viên đối với Đảng. Đây là việc làm cụ thể để không còn tình trạng người dân “không muốn nhìn mặt lãnh đạo”.

Trong thông báo kết luận này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã 8 lần sử dụng tới cụm từ “rất nghiêm trọng” như “vi phạm rất nghiêm trọng”, “gây thiệt hại rất nghiêm trọng”, “gây hậu quả rất nghiêm trọng”… Nội dung kết luận này nói lên điều gì?

Một là, kết luận này đã minh bạch hóa và cụ thể hóa những dư luận lâu nay về những điểm khuất trong đơn vị này. Dư luận không phải là toàn bộ sự thật, nhưng trong trường hợp này, là một phần rất quan trọng của sự thật.

Hai là, qua nội dung kết luận này cho thấy toàn Đảng đang đoàn kết, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, kiên quyết xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật Nhà nước và điều lệ Đảng.

Ba là, hoàn toàn không có cái gọi là vùng cấm, vùng nhạy cảm. Những ai vi phạm luật nước, quy định của Đảng, dù là về hưu hay trốn tránh ở nước ngoài; dù ở vị trí cao, cũng đều bị xem xét, xử lý.

Bốn là, những dư luận, bức xúc của nhân dân, xã hội đã được Đảng lắng nghe, tiếp thu và tiến hành xác minh, kiểm tra, điều tra bài bản, kết luận rõ ràng và công bố công khai, kịp thời. Đây là cơ sở để dân thêm tin Đảng và tiếp tục giám sát những việc liên quan tiếp theo.

Nhưng, cũng từ nội dung thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương lần này, có thể nêu một bài học rất cơ bản, rất xương máu trong thời điểm hiện nay. Đó là vấn đề kiểm soát quyền lực, thường xuyên kiểm tra, thanh tra thực chất để phát hiện, phòng ngừa những lỗ hổng về cơ chế, chủ trương, chính sách, để hạn chế những vụ việc “rất nghiêm trọng”, đã để lại “hậu quả rất nghiêm trọng”, như ở đơn vị PVN giai đoạn 2009-2015, và không để hội chứng “tắt ti vi” kéo dài, lan rộng…

Mọi nguyên nhân của thành công hay thất bại đều từ công tác cán bộ. Nếu như công tác cán bộ không quá câu nệ quy trình và không quá coi trọng việc đánh giá cán bộ ở bề nổi, thì sẽ hạn chế rất nhiều tình trạng cán bộ ngồi nhầm ghế gây hệ lụy lâu dài cho Đảng.

Từ thông báo kết luận kỳ họp lần thứ 14 và các thông báo kết luận trước đó của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII, đảng viên, cán bộ và nhân dân thêm tin tưởng vào công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống biểu hiện tự suy thoái, tự diễn biến trong một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng ta. Nhân dân mong muốn Đảng nghiêm minh, tiếp tục nghiêm minh và thường xuyên nghiêm minh, để nhân dân tự tin khẳng định: Nghiêm minh như Đảng ta!./.

Uông Ngọc Dậu/VOV1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *