(kontumtv.vn) – Đảng ủy BĐBP tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018. Dự hội nghị có đại diện các ban đảng của Tỉnh ủy Kon Tum.

DANG UY BDBP TINH RA NGHI QUYET LANH DAO NHIEM VU TRONG TAM QUY IV NAM 2018

Trong quý III năm 2018, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nổi bật là quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương, giúp dân xóa đói giảm nghèo. Triển khai công tác đối ngoại biên phòng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu  nghị với Lào và Campuchia; tham mưu UBND tỉnh tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP và sơ kết ”Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019 ở 2 cấp huyện và tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và tham gia hiệu quả các chương trình, mô hình giúp dân xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, kịp thời hỗ trợ vật chất, thuốc chữa bệnh cho nhân dân tỉnh Attapư (Lào) sau sự cố vỡ đập thủy điện; làm tốt công tác chuẩn bị Giao lưu Hữu nghị biên giới lần thứ nhất theo kế hoạch.

Nhiệm vụ của quý IV năm 2018, Đảng ủy BĐBP tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, quản lý biên giới, cửa khẩu theo pháp luật và các hiệp định, quy chế biên giới; xây dựng phương án, kế hoạch phối hợp xử lý các điểm nóng, phức tạp ở địa bàn; đấu tranh có hiệu quả các loại đối tượng, tội phạm khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép ở khu vực biên giới…

                                                                                           CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *