(kontumtv.vn) – Sáng 23/2, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai công tác năm 2017.

CAC CO QUAN....

 Năm 2016, Đảng ủy Khối đã triển khai hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đề ra, trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời tổ chức học tập, quán triệt các văn kiện và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020; phổ biến, quán triệt Chị thị 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 khóa XII … và các nghị quyết của Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong Khối, đảm bảo tiến độ thời gian và nội dung theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuy nhiên, trong năm 2016, việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng ở một số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc chưa được kịp thời; công tác kiểm tra còn hạn chế, công tác giám sát thường xuyên còn lúng túng…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã phân tích nguyên nhân của những hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả công tác năm 2017. Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các nghị quyết của Đảng cấp trên; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng duy trì nề nếp, nâng cao hiệu quả, chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề hàng quý; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở đảng…

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã khen thưởng cho 1 cá nhân đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, 7 tập thể đạt danh hiệu Trong sạch tiêu biểu năm 2016.

Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *