(kontumtv.vn) – Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum  đã ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2016-2020.

PHOI HOP

Hai bên phối hợp thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn địa phương trong cán bộ, đảng viên, người lao động. Hai bên cùng tổ chức tốt phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị và hợp tác chặt chẽ trong công tác kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ, đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động.

Nội dung ký kết cũng là cơ sở để Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và LĐLĐ tỉnh nâng cao chất lượng nhân lực, tạo nguồn phát triển đoàn viên công đoàn và phát triển Đảng trong doanh nghiệp.

                                                                                      Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *