(kontumtv.vn) – Ngày 21/2, Đảng ủy Quân sự tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể Đảng ủy và cá nhân các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2016 gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Hùng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dang uy quan su

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Quân sự tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm, tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, đi sâu phân tích, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể Đảng ủy và cá nhân các ủy viên Ban Thường vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên từng lĩnh vực công tác được giao; nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII để “soi mình”, tự phê bình và phê bình. Đối với kiểm điểm cá nhân, ngoài việc kiểm điểm làm rõ 4 nội dung: Về tư tưởng chính trị; về phẩm chất đạo đức, lối sống; về thực hiện chức trách nhiệm vụ; về ý thức tổ chức kỷ luật, đề nghị kiểm điểm sâu sắc các nội dung về kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ đoàn kết; thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng; việc tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình. Từ đó mỗi cá nhân nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, đề ra biện pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong năm 2017, tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc trong công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức chiến đấu cao, đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã bầu bổ sung Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

                                                                                           CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *