(kontumtv.vn) – Đảng ủy Quân sự tỉnh Kon Tum đã mở Hội nghị quán triệt triển khai văn bản chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp cho cán bộ chủ trì và trợ lý chính trị các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh.

dang uy quan su

 Hội nghị quán triệt các nội dung cốt lõi trong Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 747 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chỉ thị 18 của Đảng ủy Quân khu và hướng dẫn tổ chức Đại hội các cấp trong Đảng bộ LLVT tỉnh. Đây là cơ sở để cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp trong LLVT tỉnh tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng ở cấp mình.

Phương châm tiến hành là kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy các cấp; bảo đảm hiệu quả, an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, tránh lãng phí. Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu cấp ủy các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đối với đại hội đảng các cấp. Quá trình tổ chức đại hội phải tuyệt đối chấp hành nguyên tắc, quy chế, Điều lệ Đảng; coi trọng chất lượng, phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ đảng viên; tăng cường đoàn kết, thống nhất để tổ chức đại hội thiết thực, hiệu quả, góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp trong LLVT tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

CTV Hiền Lương

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *