(kontumtv.vn) – Đảng ủy Quân sự tỉnh Kon tum đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 124, ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới (2011-2016).

VU QUAN UY

Trong 5 năm qua, cùng với việc đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, Đảng ủy Quân sự tỉnh Kon Tum đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị cho các đối tượng trong LLVT tỉnh sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ và trình độ, khả năng nhận thức của từng đối tượng như sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, dân quân – tự vệ, dự bị động viên, đoàn viên thanh niên. Việc lựa chọn nội dung đưa vào bài giảng thực hiện theo phương châm cơ bản, thiết thực, có trọng điểm, tránh chung chung, dàn trải, coi trọng việc giáo dục nâng cao nhận thức, bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước, truyền thống của dân tộc, của Đảng và quân đội, bản chất giai cấp công nhân; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh.

Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục cụ thể hoá Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương thành nội dung, chỉ tiêu, biện pháp trong Nghị quyết lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức Đảng các cấp; tập trung đổi mới về chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp công tác giáo dục chính trị. Trong đó đổi mới phương pháp giảng dạy chính trị gắn với sử dụng hiệu quả các phương tiện, công nghệ thông tin trong giới thiệu bài giảng; coi trọng phương pháp phát huy tính tích cực, chủ động của người học, góp phần nâng cao công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong LLVT tỉnh.

CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *