(kontumtv.vn) – Đảng ủy xã Đăk Xú phải quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để giữ vững xã nông thôn mới, đó là một trong những nội dung được Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang nhấn mạnh tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi diễn ra sáng ngày 22/4.

Trong năm 2020 và quý I năm 2021, Đảng ủy xã Đăk Xú đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Hiện toàn xã có gần 830 ha cây trồng hàng năm, hơn 2.570 ha cây lâu năm. Nhân dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; xã đã hình thành được Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn với 21 thành viên, diện tích sản xuất 07 ha, các sản phẩm rau đã có nhãn mác, tem chứng nhận xuất xứ sản phẩm và liên kết tiêu thụ sản phẩm tại thành phố Đà Nẵng. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 41 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5%. Năm 2020, xã đã được công nhận đạt nông thôn mới. Đảng bộ xã có 15 chi bộ trực thuộc, 200 đảng viên; 100% thôn, làng có tổ chức đảng và đảng viên; một số chi bộ hoạt động kém hiệu quả đều được Đảng bộ phân công đảng viên tăng cường xuống để nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, tạo nguồn phát triển đảng viên tại chỗ.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị Đảng ủy xã Đăk Xú phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững xã nông thôn mới và phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao; chú trọng đến việc thực hiện tiêu chí hộ nghèo, tiêu chí thu nhập và xóa nhà tạm. Đây là cơ sở để đánh giá, xếp loại tập thể Đảng ủy xã trong năm 2021.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu ra những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã Đăk Xú, đó là còn để xảy ra tình trạng phá rừng; trật tự an toàn xã hội chưa ổn định, tội phạm ma túy vẫn còn trên địa bàn xã; tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào DTTS vẫn còn cao. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy xã phải rút kinh nghiệm và nhanh chóng khắc phục những hạn chế. Từ năm 2021 trở đi, Đảng ủy xã phải quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để giữ vững xã nông thôn mới; xác định rõ những loại cây trồng, vật nuôi chủ lực phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng trên địa bàn xã để lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân trồng trọt, chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững; tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất, giá trị, hiệu quả trên một đơn vị diện tích.

Bí Thư Tỉnh ủy lưu ý, Đảng ủy xã phải tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, đây là một cuộc vận động lâu dài và phải làm thường xuyên, liên tục; quan tâm chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn xã, nhất là 06 thôn, làng đồng bào DTTS và tuyên truyền, vận động nhân dân phải giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình, không được để mai một; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ cơ sở, sinh hoạt hằng tháng phải có chất lượng, có nội dung, không hình thức.

Bí thư Tỉnh ủy chúc tập thể Đảng ủy xã Đăk Xú tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chăm lo để đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, xứng đáng là xã nông thôn mới.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *