(kontumtv.vn) – Tình trạng bạo lực giới, bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em gái. Vấn đề đáng quan tâm này đã được Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Kon Tum nêu tại Hội thảo đánh giá công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnhTrần Thị Nga.

O PHU NU

Năm 2016, thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật về bình đẳng giới, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về bình đẳng giới đã được nâng lên rõ rệt. Đa số cán bộ, công chức, viên chức và phụ nữ trong các gia đình, đặc biệt là các gia đình  vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã ý thức được quyền và lợi ích hợp pháp của mình, biết đấu tranh chống lại những quan điểm lạc hậu, coi thường, khắt khe trong cách nhìn nhận, đánh giá sử dụng, đề bạt đối với phụ nữ. Công tác cán bộ nữ đã được đưa vào nghị quyết và chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể. Trong các lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, y tế, giáo dục, gia đình …phụ nữ ngày càng thể hiện rõ vị trí, vai trò của mình, tự vươn lên để khẳng định năng lực của mình. Tuy nhiên, định kiến về giới vẫn còn tồn tại khá phổ biến trong nhân dân, kể cả trong một bộ phận cán bộ, công chức; một số đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện chưa mạnh dạn, quan tâm đúng mức công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý là nữ; tình trạng bạo lực giới, bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em gái…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga đề nghị, trong thời gian tới các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; cấp huyện, thành phố cần phải xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát thực tế; huy động sự tham gia, vào cuộc của các cấp, ngành, đoàn thể, nhất là Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên trong hoạt động  tuyên truyền Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ …

                                                                               Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *