(kontumtv.vn) – Ban Dân vận Trung ương và Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác.
Sáng 7/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban chỉ đạo Tây Nguyên cùng Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá việc phối hợp trong công tác dân vận năm 2012 và 2013, ký kết chương trình phối hợp năm 2014.
Hội nghị chuyên đề phối hợp công tác dân vận năm 2014 (Ảnh: QĐND)

Trong hai năm qua, Ban Dân vận Trung ương và Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác, nhất là thực hiện Kế hoạch 06 của Ban chỉ đạo Tây Nguyên “Tiếp tục xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn” trên địa bàn Tây Nguyên”. Nhiều nội dung, chương trình phối hợp đã có tác dụng thúc đẩy công tác dân vận ở các địa phương; đặc biệt là công tác dân tộc, tôn giáo đã góp phần tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị của các tỉnh trong khu vực.

Tuy nhiên công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong nghiên cứu đề tài khoa học, hội thảo chuyên đề còn hạn chế, việc nắm tình hình cơ sở còn yếu, cơ chế trao đổi thông tin liên quan đến công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và xây dựng hệ thống chính trị ở các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước chưa kịp thời.

Trong chương trình phối hợp năm 2014, Ban Dân vận Trung ương thống nhất giao trách nhiệm cho Cơ quan thường trực tại Đà Nẵng chủ động phối hợp với các vụ, đơn vị chuyên môn thuộc Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tăng cường trao đổi, thống nhất các nội dung phối  hợp công tác, nắm tình hình và đề xuất các giải pháp nhằm ổn định và nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc tại chỗ cũng như đồng bào thuộc diện dân di cư tự do; phối hợp phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tập trung xây dựng mô hình, điển hình về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Việt Hùng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đề nghị cần tiếp tục tăng cường công tác thông tin, nắm bắt thông tin từ cơ sở, xử lý kịp thời và đặc biệt là trao đổi thông tin để giải quyết những điểm nóng.

Sau cuộc họp, Ban Dân vận Trung ương cung cấp thông tin theo hệ thống dọc, còn Ban Chỉ đạo Tây Nguyên có nhiệm vụ chuyển tải chương trình phối hợp đến hệ thống dân vận các tỉnh trong vùng Tây Nguyên để giải quyết những vấn đề cụ thể.

“Chúng ta đã phối hợp tốt, nhưng cần có sự phối hợp giữa một số cơ quan trung ương có liên quan và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên trong quá trình thực hiện những nội dung đã được thống nhất thực hiện”, ông Trần Việt Hùng nêu ý kiến./.

Bích Tâm/VOV-Tây Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *