(kontumtv.vn) – Sáng ngày 10/11, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với huyện Đăk Glei để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ phát triển kinh tế- xã hội 2 xã Mường Hoong, Ngọc Linh- huyện Đăk Glei. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp, cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể của tỉnh và thành viên Tổ công tác 262.

Để huy động các nguồn lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ 2 xã đặc biệt khó khăn Mường Hoong, Ngọc Linh của huyện Đăk Glei phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân, tháng 11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định 262 thành lập Tổ công tác giúp đỡ 2 xã Mường Hoong, Ngọc Linh- huyện Đăk Glei phát triển kinh tế- xã hội. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác 749; tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và xây dựng kế hoạch giúp đỡ xây dựng 2 xã. Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ tỉnh đến huyện, sự vào cuộc của các Sở, ban, ngành, các doanh nghiệp và chính quyền cơ sở, trong 10 tháng năm 2022, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tại 2 xã Mường Hoong, Ngọc Linh và tình hình xây dựng thôn nông thôn mới điểm cấp tỉnh tại thôn Làng Mới- xã Mường Hoong đã có bước chuyển biến và đạt được một số kết quả nhất định. Nhất là các các chỉ tiêu về diện tích sản xuất, phát triển cây sâm Ngọc Linh, thành lập các tổ hợp tác, HTX phát triển dược liệu, từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tuy nhiên đến nay vẫn còn đó nhiều khó khăn, hạn chế, nhiều chỉ tiêu theo kế hoạch đăng ký, nhất là chỉ tiêu về xây dựng NTM vẫn chưa đạt, thậm chí còn tụt giảm so với năm trước; tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Cụ thể, tại xã Ngọc Linh, tính đến tháng 10 năm 2022, xã chỉ đạt 6/19 tiêu chí NTM, giảm 2 tiêu chí so với năm trước; cả 2 tiêu chí đăng ký đạt thêm trong năm 2022 về giáo dục và văn hóa đều chưa đạt. Đối với xã Mường Hoong, đã thực hiện đạt 1 trong 2 tiêu chí xã NTM đăng ký từ đầu năm, đó là tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo, nhưng lại bị tụt giảm 2 tiêu chí đã đạt, gồm tiêu chí số 12 về lao động và tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Hiện xã mới đạt 8/19 tiêu chí xã NTM. Riêng về kế hoạch xây dựng thôn nông thôn mới điểm cấp tỉnh tại thôn Làng Mới, xã Mường Hoong, đến nay, thôn đã đạt 3/10 tiêu chí. Một số tiêu chí còn khó khăn như về đường giao thông, vệ sinh môi trường, thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo.

Hội nghị đã tập trung bàn các giải pháp để tiếp tục huy động các nguồn lực, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các công việc giúp đỡ 2 xã Mường Hoong, Ngọc Linh đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống người dân. Trong đó tập trung ưu tiên các nguồn lực từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH, khai thác các tiềm năng, thế mạnh của 2 xã.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị cấp ủy, chính quyền 2 xã và huyện Đăk Glei xây dựng kế hoạch cụ thể trình các sở, ngành để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt thực hiện. Giao Tổ công tác 262 thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ xã, thôn trong quá trình thực hiện; định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả, tình hình thực hiện về BTV Tỉnh ủy để kịp thời chỉ đạo. Cấp ủy, chính quyền địa phương nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò chủ lực của người dân trong công tác giảm nghèo; có giải pháp hỗ trợ, giúp người dân nâng cao năng suất, tăng vụ lúa bậc thang; nhân rộng diện tích cây dược liệu, lấy ngắn nuôi dài, lấy cây Sâm dây để phát triển cây Sâm Ngọc Linh; chú trọng phát triển đàn trâu và các cây, con phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng tại 2 xã; tập trung ưu tiên các nguồn lực giúp 2 xã đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí xã NTM và thôn nông thôn mới điểm cấp tỉnh tại thôn Làng Mới, xã Mường Hoong để sớm đạt các tiêu chí xã, thôn nông thôn mới./.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *