(kontumtv.vn) – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum vừa tổ chức đánh giá kết quả triển khai thí nghiệm, thuộc đề tài “Nghiên cứu lựa chọn đối tượng và cơ cấu cây trồng hàng năm thích hợp với điều kiện hạn hán và vùng có nguy cơ thiếu nước ở các tiểu vùng sinh thái tỉnh Kon Tum”.

Kiểm tra kết quả đề tài nghiên cứu
Kiểm tra kết quả đề tài nghiên cứu

Đề tài do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ thực hiện, các đối tượng cây trồng thử nghiệm là mè, đậu xanh, đậu đen và bắp nếp trên diện tích 500 m2 đất lúa 2 vụ tại thôn 2 xã Đăk La, huyện Đăk Hà.

Đề tài được triển khai từ tháng 10/2016 đến tháng 10/2019. Đánh giá kết quả bước đầu là cơ sở đề xuất phương án bổ sung đối tượng cây trồng, cơ cấu mùa vụ, xác định đối tượng cây trồng có khả năng chịu hạn và thích hợp để triển khai trên địa bàn tỉnh. ThS. Trương Công Cường, Viện KHKTNN Duyên hải Nam Trung bộ cho biết: “Đánh giá kết quả bước đầu thì hai đối tượng cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao như đậu đen và bắp nếp. Đối với bắp nếp cho 7-8 triệu trên sào/vụ; đậu đen 4-5 triệu/vụ. Do vậy chúng tôi xác định được hai đối tượng cây trồng này có thể thay thế cây lúa trên đất hai lúa hoặc trồng trên đất bỏ hoang”.

Đề tài được thực hiện thí nghiệm tại 4 địa phương là thành phố Kon Tum, huyện Đắk Hà, Sa Thầy và huyện Kon Rẫy.

CTV Thế Quỳnh – Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *