(kontumtv.vn) – Chiều ngày 22/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu năm 2022.

Năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 08 xã đạt chuẩn xã NTM, 06 xã NTM nâng cao và 03 xã NTM kiểu mẫu. Đến thời điểm này, mới chỉ có 1/8 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM, chưa có thêm xã đạt chuẩn NTM nâng cao lẫn xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), mặc dù Chương trình giai đoạn 2021 – 2025 đã bước sang năm thứ hai, tuy nhiên đến nay một số cơ chế, chính sách của Trung ương về triển khai thực hiện vẫn chưa hoàn thiện. Mặt khác, kết quả đánh giá mức đạt chuẩn tỉnh vẫn đang thực hiện theo Bộ tiêu chí cũ. Do đó, chưa phản ánh hết được thực trạng xây dựng NTM theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 – 2025. Ngoài ra, một số địa phương rất khó thực hiện hoàn thành mục tiêu như xã Ngọc Tem của huyện Kon Plông, xã Ngọc Tụ của huyện Đăk Tô, dẫn đến tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm còn chậm. Đối với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, đến nay, toàn tỉnh có 95 thôn, làng được chọn làm điểm các cấp về xây dựng thôn, làng NTM ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS). Trong đó, hầu hết các xã đều đạt 03/10 tiêu chí, gồm tiêu chí về điện, văn hóa, giáo dục, y tế và tiêu chí an ninh trật tự.

Để hoàn thành mục tiêu trong năm, thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp yêu cầu các địa phương nâng cao vai trò trách nhiệm về kết quả thực hiện Chương trình trên địa bàn; chủ động rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí theo quy định và kịp thời có kế hoạch, giải pháp thực hiện đảm bảo theo mục tiêu đã đề ra. Riêng huyện Kon Plông cần chủ động chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại xã Ngọc Tem, trong đó tập trung các giải pháp về nâng cao thu nhập và giảm nghèo. Đối với các sở, ngành, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công phụ trách, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần tăng cường phối hợp, hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện, tập trung vào các xã mục tiêu năm 2022 phải hoàn thành xây dựng NTM; tham mưu UBND tỉnh ban hành một số quy chuẩn, chỉ tiêu về nước sạch, quy hoạch xây dựng NTM. Bên cạnh đó, rà soát, xem xét lồng ghép nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng ĐBDTTS và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, cũng như bố trí kinh phí ngân sách tỉnh cho các địa phương để thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí NTM theo mục tiêu đề ra. Đồng thời tập trung triển khai thực hiện xây dựng thôn điểm cấp tỉnh về xây dựng NTM tại thôn Làng Mới, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei theo kế hoạch./.

Hơ Jan – Ngọc Chí

                 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *