(kontumtv.vn) – Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhóm cải thiện sinh kế – LEG, mới đây, Ban Điều phối Trung ương phối hợp với Ban Quản lý Dự án giảm nghèo Tây Nguyên tỉnh Kon Tum đã tổ chức 2 khóa đào tạo về phương pháp tiếp cận hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững.

Tham quan mô hình sản xuất của người dân
Tham quan mô hình sản xuất của người dân

Tham gia các khóa đào tạo là những hướng dẫn viên cộng đồng của Dự án, cán bộ khuyến nông Ban Phát triển xã và cán bộ Ban Quản lý Dự án giảm nghèo Tây Nguyên cấp huyện, tỉnh.

Ngoài việc truyền đạt những kiến thức tổng quan về nhóm cải thiện sinh kế – LEG; quy trình thành lập và phương thức hoạt động của các tổ, nhóm cải thiện sinh kế trong Dự án giảm nghèo Tây Nguyên, các học viên được tiếp cận và thực hành phương pháp lập phương án sản xuất kinh doanh của nhóm, phương pháp lập và quản lý, sử dụng quỹ tái sản xuất của nhóm cũng như một số kỹ năng hỗ trợ nhóm phát triển sinh kế.

Qua khóa học nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện phát triển sinh kế cho các hộ gia đình, đặc biệt là các hộ nghèo trong phát triển sản xuất kinh doanh để thực hiện mục tiêu về đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *