(kontumtv.vn) – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển GRECO tổ chức Khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh năm 2016.

XANG DAU

Thông qua lớp tập huấn, trên 60 học viên đến từ các cơ sở, đơn vị kinh doanh, vận tải xăng dầu trên địa bàn tỉnh sẽ được phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu với 5 chuyên đề cơ bản: Ảnh hưởng của hoạt động xăng dầu đến môi trường, sức khỏe con người và biện pháp quản lý; Những quy định của pháp luật, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh xăng dầu; Một số biện pháp quản lý, xử lý nước thải nhiễm dầu, ứng phó sự cố tràn dầu và sự cố cháy nổ trong kinh doanh xăng dầu; An toàn môi trường trong quá trình vận chuyển và kinh doanh xăng dầu và một số biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn trong kinh doanh xăng dầu.

Đây cũng là cơ hội để các học viên nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kinh doanh đảm bảo bảo vệ môi trường, sức khỏe của người lao động; làm rõ một số quy định mới của pháp luật. Đồng thời giúp nhận thức đúng đắn về trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, đơn vị đối với môi trường khi hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu; trang bị kĩ năng cần thiết nếu có sự cố, bất trắc khi kinh doanh, vận chuyển xăng dầu.

Hà My – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *