(kontumtv.vn) – Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, năm 2017 tỉnh Kon Tum tập trung các nguồn vốn đầu tư triển khai có hiệu quả nhiều mô hình, dự án, chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo. Nhờ đó năm 2017 trên địa bàn tỉnh có gần 5.100 hộ thoát nghèo, tương ứng tỷ lệ giảm hộ nghèo là 4,05%, đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra.

Xác định “có an cư mới lạc nghiệp”, năm 2017 xã Đăk Tờ Lùng, huyện Kon Rẫy đã tập trung thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm. Để thực hiện mục tiêu này, địa phương tranh thủ lồng ghép các nguồn lực, thực hiện xã hội hóa, kêu gọi sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, các doanh nghiệp hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở trong thôn. Có chỗ ở ổn định, người dân yên tâm chăm lo phát triển sản xuất, quyết tâm cải thiện đời sống và đăng ký phấn đấu thoát nghèo vào cuối năm 2017. Chị Y Hà (thôn Kon Mong Tu, xã Đăk Tờ Lùng, huyện Kon Rẫy) nói: “Từ khi được Nhà nước hỗ trợ nhà, có được mái ấm ổn định rồi, bắt đầu từ đó đến giờ 2 vợ chồng cũng chăm lo làm ăn để nuôi con ăn học”.

“Nói chung trước đây bà con ở nhà  tạm bợ, nhìn rất khổ sở, hiện nay thì được sự quan tâm của Nhà nước, của chính quyền địa phương, bà con có nhà ở thì nhìn chung bà con đã rất cố gắng, cố gắng hơn rất nhiều, ổn định hơn rất nhiều”. Anh A Hơn, Thôn trưởng thôn Kon Mong Tu cho biết.

Bộ đội vận động, giúp hộ nghèo phát triển kinh tế
Bộ đội vận động, giúp hộ nghèo phát triển kinh tế

Với quyết tâm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người nghèo, trong năm 2017, song song với việc chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ cây, con giống, đất sản xuất cho người dân, các địa phương trên địa bàn tỉnh còn đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là với lao động nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các lớp đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu thực tế ở địa phương, sau đào tạo các học viên tạo được việc làm, tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống. Anh A Nhe (thôn Kon Dơ Ji, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum) nói: “Làm cái nghề nông nghiệp tôi đi rẫy một ngày có 100 ngàn lên đến 150 ngàn đồng là cao nhất. Sau khi học nghề xây dựng, tôi làm được người ta trả 200 ngàn đến 220 ngàn đồng. Tôi đã cố gắng học bên xây dựng để tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình”.

Với đặc thù của một tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo tập trung phần lớn ở đồng bào dân tộc thiểu số, để đẩy mạnh công tác giảm nghèo, Kon Tum đã luôn chú trọng triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ của Trung ương dành cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phù hợp với đặc thù của địa phương để cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nền tảng vững chắc trong công cuộc giảm nghèo bền vững của tỉnh. Ông Ka Ba Thành, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum cho biết: “Tỉnh đã ban hành các chính sách đặc thù cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số như phát triển cà phê xứ lạnh, phát triển cao su tiểu điền. Từ những chính sách của Trung ương kết hợp với các nguồn lực khác như nguồn vốn vay cũng tạo điều kiện cho người dân  tiếp cận được với tiến bộ khoa học kỹ thuật để thay đổi phương thức sản xuất, giúp cho người dân có điều kiện đưa năng suất cao hơn”.

Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo theo phương thức tiếp cận đa chiều và tỉnh tiếp tục thực hiện đạt mục tiêu đề ra về công tác giảm nghèo. Ông Nguyễn Trung Thuận, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kon Tum nói: “Trong năm 2017, tổng kinh phí từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương thực hiện Đề án giảm nghèo là 1.365,313 tỷ đồng và trên cơ sở nguồn lực như vậy thì đến cuối năm 2017 qua kết quả điều tra rà soát cuối năm, hộ thoát nghèo có 5.099 hộ, tương ứng tỷ lệ giảm hộ nghèo là 4,05%. Như vậy, so với chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 3-4% thì cơ bản đạt được chỉ tiêu đề ra”.

Nhờ tập trung và lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực nên công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã và đang đạt được những kết quả nhất định. Tin tưởng kết quả này sẽ là nền tảng vững chắc để tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3 đến 4%/năm theo Nghị Quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra.

Thanh Tùng – Công Luận

                                                                               

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *