(kontumtv.vn) – Được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, thời gian qua hệ thống lưới điện đã được kéo đến tận các thôn trên địa bàn huyện Ia H’Drai (Kon Tum), tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân nắm bắt thông tin văn hóa – xã hội, mở rộng phát triển sản xuất và nâng cao đời sống.

Cuối năm 2015, 147 hộ dân ở thôn 2, xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai được sử dụng điện lưới quốc gia. Từ khi có điện, người dân trong thôn đã mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và con em có điều kiện thuận lợi để học tập tốt hơn. Ông Mai Xuân Diện (thôn 2, xã Ia Dom) nói: “Trước đây chưa có điện thì dân ở đây đời sống rất vất vả, sinh hoạt khó khăn. Bữa nay có điện rồi thì đời sống thay đổi. Nhờ có điện, mình nắm bắt được nhiều thông tin trên truyền hình, mở rộng được sản xuất, đưa đời sống đi lên”.

Điện về huyện biên giới Ia H'Drai
Điện về huyện biên giới Ia H’Drai

Huyện Ia H’Drai được thành lập vào tháng 3/2015. Trước đây, người dân  sử dụng điện từ máy phát, từ những thủy điện nhỏ tự chế, với định mức 3 giờ/ngày hoặc sử dụng đèn dầu. Được sự quan tâm của tỉnh, trong những năm qua, huyện Ia H’Drai đã đầu tư lưới điện cho 18/21 thôn. Trong đó 12 thôn điện lưới quốc gia phủ 100%; 6 thôn phần lớn các hộ đã có điện, còn một phần nhỏ các hộ dân ở quá xa trạm biến áp nên chưa được cung cấp điện. Ông Bùi Văn Nhàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai cho biết: “Trong thời gian qua, huyện Ia H’Drai được đầu tư 118 km đường dây cao thế, hơn 25 km đường dây hạ thế và 39 trạm biến áp. Huyện đang đầu tư giai đoạn 2016 – 2017 là 13,4 km đường dây cao thế, 1,4 km đường dây hạ thế, 1 trạm hạ áp. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 1.111 hộ có điện lưới quốc gia”.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Ia H’Drai còn hơn 420 hộ chưa được sử dụng điện, chủ yếu ở 3 thôn chưa có điện lưới quốc gia, đó là thôn Ia Muung (xã Ia Dom), thôn Chư Hem (xã Ia Đal), thôn Ia Dơr (xã Ia Tơi) và 4 điểm dân cư chưa có điện. UBND huyện đã đề nghị các sở, ngành tiếp tục quan tâm đầu tư để tạo điều kiện cho nhân dân được sử dụng điện.

Hiện còn một số thôn chưa có điện, nhưng có thể thấy với sự nỗ lực của các cấp, ngành, điện lưới quốc gia đã về đến hầu hết các thôn trên địa bàn huyện biên giới Ia H’Drai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đặc biệt người dân được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng, nắm bắt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thông tin văn hóa – xã hội, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *