(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 131, ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương phấn đấu trong tháng 12 năm 2022, chậm nhất trong quý I năm 2023 hoàn thành việc nâng cấp, trang bị hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống CNTT.  Ngoài ra, cần nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng như hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành. Trong đó, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh; trong tháng 6 năm 2023 hoàn thành xây dựng bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh; thường xuyên sử dụng Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp; kịp thời chấn chỉnh kỷ cương, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm và tăng cường mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức; trước tháng 12/2023 hoàn thành xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử tại chính quyền cấp xã./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *