(kontumtv.vn) – Thực hiện chương trình Đồng hành lập thân, lập nghiệp cùng thanh niên, năm qua, các cấp bộ Đoàn Thanh niên tỉnh Kon Tum đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp và định hướng, giới thiệu việc làm cho thanh niên nông thôn.

Lớp dạy nghề cho thanh niên nông thôn
Lớp dạy nghề cho thanh niên nông thôn

Đoàn các cấp đã tổ chức đào tạo nghề cho nhiều đoàn viên thanh niên và lao động nông thôn, giới thiệu việc làm sau đào tạo cho khoảng 130 người. So với những năm trước, số lượng thanh niên nông thôn được đào tạo nghề và giới thiệu việc làm tăng đáng kể, tuy nhiên vẫn chỉ đạt trên 50% chỉ tiêu đã đề ra. Nguyên nhân chính là do ý thức của một bộ phận lao động nông thôn còn hạn chế, ngại đổi mới, sáng tạo.

Để thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, thời gian tới, Tỉnh Đoàn Kon Tum tập trung điều tra, rà soát trình độ học vấn và nhu cầu việc làm của thanh niên nông thôn để điều chỉnh chương trình đào tạo và chính sách thu hút phù hợp. Đồng thời, các cơ sở Đoàn phối hợp chặt chẽ với đoàn thể, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chủ động của thanh niên đối với nghề nghiệp, việc làm.

Hà My – Đức Thắng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *