(kontumtv.vn) – Trong năm 2016, Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân, viên chức, lao động.

Ảnh minh họa

Đồng thời, Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phối hợp xây dựng chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động; phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục, thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ý thức công dân cho giai cấp công nhân và người lao động.

Hai bên cũng phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016; phối hợp trong việc trao đổi thông tin; tiếp nhận và giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách liên quan trực tiếp đến người lao động.

Trên đây là các nội dung tại Thông báo kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2016.

Cũng tại văn bản này, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến về một số kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương, Tổng Liên đoàn được phép tổ chức xây dựng giải thưởng “Doanh nghiệp vì người lao động”. Khi xây dựng giải thưởng cần thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, tổ chức xét, tôn vinh và trao giải thưởng cho doanh nghiệp.

Về ưu tiên cho người lao động tại Công ty cổ phần có vốn nhà nước được mua cổ phần khi nhà nước thoái vốn, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Tổng Liên đoàn nghiên cứu, đề xuất hình thức ưu đãi cụ thể đối với người lao động bảo đảm phù hợp với thực tế, không trái với quy định của pháp luật hiện hành và không phát sinh mâu thuẫn giữa những người lao động, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Tổng Liên đoàn nghiên cứu, đề xuất hình thức ưu đãi cụ thể đối với người lao động bảo đảm phù hợp với thực tế, không trái với quy định của pháp luật hiện hành và không phát sinh mâu thuẫn giữa những người lao động.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các cơ quan liên quan đề xuất phương án xác định lộ trình thực hiện tiền lương tối thiểu của người lao động theo quy định tại Điều 91, Bộ Luật Lao động.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu, xây dựng Đề án “Cung ứng dịch vụ và truyền thông tư vấn trực tiếp cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất về chăm sóc sức khỏe sinh sản”, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2016.

Trong thời gian qua, Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã  thực hiện khá tốt Quy chế phối hợp. Tổ chức công đoàn tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong việc tham gia xây dựng chính sách pháp luật và động viên công nhân, viên chức, người lao động thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, ổn định tình hình an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia…

Phương Nhi/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *