(kontumtv.vn) – Chiều ngày 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai Kết luận 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải.

Kết luận 01 được Bộ Chính trị ban hành ngày 18/5/2021 nhằm đẩy mạnh triển khai Chỉ thị 05 về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngay khi Kết luận 01 được quán triệt, phổ biến, các cấp ủy chủ động đưa nội dung Kết luận vào Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động gắn với thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng. Năm đầu thực hiện Kết luận, việc học tập và làm theo Bác tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh triển khai trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân góp phần củng cố nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị, ý nghĩa lớn lao của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mang lại hiệu quả thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong tình hình mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa một lần nữa khẳng định vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, mong muốn thời gian tới, các cấp ngành, địa phương tiếp tục thực hiện những giải pháp, nhiệm vụ đề ra trong Kết luận 01 của Bộ Chính trị gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII cũng như Kết luận 21 về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Để thực hiện hiệu quả Kết luận 01 của Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa gợi ý 03 nội dung gồm học tập, noi gương Bác kết hợp với triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm giải quyết hiệu quả khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết trong thực tiễn; chú trọng đề cao hơn nữa trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng về đạo đức; đồng thời tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện Kết luận một cách nghiêm túc, thực chất.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương ra mắt bộ sách “Vang vọng lời nước non” do Ban chỉ đạo biên soạn. Bộ sách gồm 12 tập, là công trình nghiên cứu khoa học đồ sộ tổng kết toàn bộ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hệ thống quan điểm của Bác về cách mạng Việt Nam./.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *