(kontumtv.vn) – Liên hoan Nghệ thuật dân gian Tây Nguyên gắn với Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3 – năm 2016 là sự kiện văn hóa – du lịch quy mô lớn, tầm khu vực, nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên; gắn bảo tồn, phát huy và quảng bá văn hóa với du lịch, tạo điểm nhấn để thu hút du khách, thu hút các nhà đầu tư liên kết, liên doanh, giao thương, giới thiệu sản phẩm hàng hóa đặc trưng, góp phần tăng trưởng kinh tế.        

tuyen truyenSở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum chủ trì, phối hợp với cơ quan đại diện Văn phòng  Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tại Đà Nẵng, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây Nguyên, các sở, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Liên hoan Nghệ thuật dân gian Tây Nguyên gắn với Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3 – năm 2016.

Không chỉ tăng cường thời lượng tin, bài, xây dựng trailer, nhạc xướng về liên hoan gắn với tuần văn hóa, Đài PT- TH tỉnh phối hợp với VTV 8 Đà Nẵng tổ chức truyền hình trực tiếp lễ khai mạc, phối hợp với Đài PT – TH các tỉnh trong khu vực tiếp sóng chương trình. Báo Kon Tum và các bản tin, tạp chí trong tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tăng cường tuyên truyền trực quan, tuyên truyền bằng các hình thức xe loa cổ động và tuyên truyền lưu động … phong phú, đa dạng; tạo không khí sôi nổi, vui tươi, phấn khởi hướng về Liên hoan gắn với Tuần văn hóa – du lịch.

                                                                            Nghĩa Hà – Quang Mẫn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *