(kontumtv.vn) – Thực hiện chủ trương ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao thuộc Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen (Kon Tum) đã chủ động, tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất giống cây trồng và trồng thử nghiệm các loại giống mới.

Sản xuất giống cây trồng mới
Sản xuất giống cây trồng mới

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen có diện tích khoảng 5 ha đất để trồng thử nghiệm các loại giống mới cũng như ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Trung tâm đã đầu tư nhà màng và hệ thống  tưới nước nhỏ giọt theo công nghệ Israel để  trồng thử nghiệm  một số rau, hoa, củ, quả có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Trung tâm chú trọng trồng thử nghiệm các giống cây mới như dâu tây, cà chua Italy, dưa leo bao tử… bằng công nghệ cao theo quy trình sản xuất sạch. Qua đó, định hướng cho bà con nông dân cũng như doanh nghiệp lựa chọn cây trồng phù hợp trong quá trình đầu tư  sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại địa bàn huyện Kon Plông. Ông Phạm Thanh, Giám đốc trung tâm này cho biết: “Để phục vụ chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh, chúng tôi tập trung đầu tư vào các mô hình ứng dụng công nghệ cao, trong đó tập trung vào các các mô hình có năng suất, chất lượng cao và một số giống mới để qua đó cung cấp cho bà các các mô hình công nghệ, các kỹ thuật để ứng dụng công nghệ cao tại địa bàn huyện Kon Plông. Yếu tố đầu tiên để người dân, doanh nghiệp lưu ý trên vùng này là phải tìm hiểu về điều kiện thời tiết, mùa vụ như thế nào, chúng tôi cung cấp cho bà con mùa nào trồng cái gì cho thích hợp”.

Ngoài  triển khai các mô hình thí điểm, Trung tâm còn đẩy mạnh thực hiện việc nuôi cấy mô thực vật nhằm cung cấp cho bà con nông dân trên địa bàn tỉnh các loại cây giống có năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với quy trình sản xuất công nghệ cao.

Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *