Lễ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân
Lễ trao Giấy chứng nhận QSDĐ cho người dân

(kontumtv.vn) – Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2017 sẽ hoàn tất công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận đối với diện tích đất chồng lấn giữa các công ty lâm nghiệp với người dân.

Tính đến giữa tháng 7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã nghiệm thu hồ sơ đo đạc tại 2/7 công ty lâm nghiệp. Trên cơ sở đó, sở đã tham mưu cho tỉnh thu hồi, trả một phần đất cho địa phương để tạo quỹ đất sản xuất cho người dân. Tại hai đơn vị công ty lâm nghiệp đã nghiệm thu hồ sơ, sở đã hoàn tất công tác đo đạc với tỉ lệ 1/2000 và đang triển khai công tác cấp giấy chứng nhận.

Văn Hiển   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *