(kontumtv.vn) – Thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, thành phố Kon Tum đặt ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2017 xây dựng xã Đăk Năng và năm 2018 xây dựng xã Vinh Quang đạt chuẩn nông thôn mới.

DAY NHANH TIEN DO

Qua khảo sát và đánh giá của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố Kon Tum, đến thời điểm hiện tại, xã Đăk Năng đã đạt 15/19 tiêu chí và xã Vinh Quang đạt 14/19 tiêu chí. Các tiêu chí cả 02 địa phương đều chưa đạt là giao thông, y tế, giáo dục và thu nhập người dân.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND thành phố Kon Tum đang tập trung mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng cho xã Vinh Quang và Đăk Năng. Đối với tiêu chí về giáo dục, thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm tra cơ sở vật chất của các trường, có kế hoạch đầu tư, nâng cấp các hạng mục theo chuẩn nông thôn mới, tạo điều kiện tốt nhất để các em bước vào năm học mới. Với tiêu chí y tế, hiện nay tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ở 02 xã còn thấp, thành phố chỉ đạo các địa phương tăng cường vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm để tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời, hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng địa phương nhằm nâng cao thu nhập,  phấn đấu đến cuối năm 2017 đạt mức thu nhập bình quân đầu người 31 triệu đồng/năm theo quy định của chương trình. Về giao thông nông thôn, là tiêu chí khó thực hiện nhất do nguồn vốn bố trí hạn chế, thành phố sẽ cân đối nguồn lực địa phương, tạm ứng các nguồn vốn khác giúp 02 xã đầu tư đường sá. Trong đó ưu tiên cho xã Đăk Năng để địa phương về đích nông thôn mới vào cuối năm nay.

 CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *