DE AN HO TRO PHAT TRIEN CAO SU TIEU DIEN O HUYEN DAK TO DAT MUC TIEU DE RA

(kontumtv.vn) – Qua 6 năm triển khai thực hiện Đề án chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn huyện Đăk Tô (Kon Tum), từ năm 2012 đến nay đã có 559 hộ dân trên địa bàn huyện tham gia, trồng được 510 ha. Tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện Đề án từ năm 2012 đến nay gần 5,4 tỷ đồng; trong đó năm 2017 trên 400 triệu đồng. Trong quá trình triển khai Đề án đã có 48 hộ dân không thực hiện theo đúng cam kết ban đầu, các hộ đã bỏ vườn, không chăm sóc vườn cây nên hơn 44 ha cao su bị chết.

Hiện Đề án còn 511 hộ dân tham gia, với tổng diện tích hơn 465 ha. Nhìn chung, kết quả thực hiện Đề án chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn huyện Đăk Tô cơ bản đạt mục tiêu đề ra.

Thanh Thủy – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *