(kontumtv.vn) – Cùng với các địa phương trong tỉnh, công tác chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã  được huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) tích cực tiến hành. Để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, các cấp ngành, địa phương tăng đã cường thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cử tri về quyền và nghĩa vụ công dân.      

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, hơn 900 cử tri xã Đăk Tăng (huyện Kon Plông) sẽ bầu 20 đại biểu HĐND xã khóa mới, trên cơ sở lựa chọn từ 44 ứng cử viên được Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 giới thiệu. Bên cạnh đó, 03 người ứng cử được giới thiệu tại địa bàn xã để bầu 01 đại biểu HĐND huyện khóa mới. Ông Đoàn Xuân Trọng, Chủ tịch UBND xã Đăk Tăng cho biết: “Hiện nay Ủy ban bầu cử của xã đã  thực hiện đầy đủ theo các bước quy trình của cấp trên về công tác bầu cử. Nhìn chung chuẩn bị cho công tác bầu cử diễn ra thuận lợi. Đặc biệt trong thời gian này chúng tôi quan tâm nhất tuyên truyền, vận động, phổ biến đến người dân về ngày bầu cử sắp tới”

Hội hgij hiệp thương giới thiệu đại biểu
Hội nghị hiệp thương giới thiệu đại biểu ứng cử ở xã Đăk  Tăng

Trong cuộc bầu cử lần này, huyện Kon Plông dự kiến có hơn 14.300 cử tri tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đến nay, Hội nghị hiệp thương lần thứ ba chuẩn bị được tiến hành để lựa chọn, lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã. Theo kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, 64 ứng cử viên được thống nhất giới thiệu, để bầu 30 đại biểu HĐND huyện, với cơ cấu, thành phần hợp lý. Trong đó, đại biểu người dân tộc thiểu số chiếm hơn 45%, nữ chiếm gần 36%, 20% đại biểu dưới 35 tuổi. 472 người được giới thiệu ứng cử, để bầu 222 đại biểu HĐND cấp xã. Trong đó, đại biểu người dân tộc thiểu số chiếm 85%, 38% đại biểu là nữ, 68% đại biểu dưới 35 tuổi.

Song song với tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phục vụ bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện đã chỉ đạo UBND các xã, theo quy định, chậm nhất  trước ngày 12/4/2016 hoàn thành việc lập, thông báo và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã cũng như ở khu vực bỏ phiếu để nhân dân  theo dõi, kiểm tra.

                                                                  Nghĩa Hà – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *