(kontumtv.vn) – Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 56 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, cũng như triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp táctrên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có bước chuyển biến. Tuy nhiên, để các HTX phát triển mạnh, bền vững theo mô hình HTX kiểu mới thì rất cần sự quan tâm kịp thời của các cấp ngành và sự nỗ lực hơn nữa từ chính các HTX.

Tuy bước đầu còn nhiều khó khăn do vừa làm, vừa thử nghiệm, nhưng với sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền địa phương, những năm qua, HTX Rau hoa xứ lạnh Thanh niên Măng Đen đã có nhiều cố gắng trong đầu tư ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở rộng qui mô sản xuất, liên kết với các hộ dân để phát triển. Ông Nguyễn Văn Ban, Chủ nhiệm HTX Rau hoa xứ lạnh Thanh niên Măng Đen cho biết: “HTX có 2 mảng là rau và hoa. Mảng rau thì HTX đã triển khai cung cấp về giống, vật tư nông nghiệp để sản xuất rau an toàn và đã có xây dựng nhà sơ chế, 2 cửa hàng ở chợ lớn và chợ Duy Tân ở Kon Tum. Còn về mảng hoa, năm vừa rồi HTX cũng đã sản xuất liên tục các dòng hoa ly, hoa cúc và có một số loại hoa chậu, rồi một số dược liệu nữa cũng đã được thị trường chấp nhận”.

HTX Rau hoa xứ lạnh Thanh niên Măng Đen phát triển nhiều
HTX Rau hoa xứ lạnh Thanh niên Măng Đen sản xuất rau an toàn

Tại HTX Nông nghiệp – Sản xuất và Thương mại Sáu Nhung, một trong những HTX kiểu mới đầu tiên được thành lập sau khi có Luật HTX 2012, bên cạnh sự nỗ lực của HTX trong việc hỗ trợ các thành viên trong sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm, HTX đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng uy tín, chất lượng của sản phẩm cà phê bột mà HTX sản xuất, tạo bước khởi đầu tốt cho hoạt động của đơn vị. Nguyễn Tri Sáu, Giám đốc HTX Nông nghiệp – Sản xuất và Thương mại Sáu Nhung nói: “Từ khi HTX sản xuất chế biến ra sản phẩm cà phê lấy thương hiệu Cà phê đặc biệt Sáu Nhung, đã được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo chính quyền, rồi Sở Công Thương cũng hỗ trợ, giúp đỡ thúc đẩy giao lưu, bán hàng giới thiệu sản phẩm, kết nối các chuỗi, kết nối các đơn vị, các khu vực để giới thiệu, quảng bá sản phẩm của HTX  nhanh chóng mở rộng ra thị trường”.

Sau khi rà soát, giải thể 28 HTX đã ngừng hoạt động từ nhiều năm nay, hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 64 HTX, trong đó có 52 HTX đang hoạt động và 12 HTX tạm ngừng hoạt động. Thực hiện Luật HTX 2012, đến nay đã có 30/52 HTX đã thực hiện chuyển đổi theo mô hình HTX kiểu mới, chiếm 57,7%, trong đó có 25 HTX và 5 quỹ tín dụng nhân dân. Tuy số lượng HTX trên địa bàn có giảm so với trước, nhưng dần đi vào hoạt động thực chất và hiệu quả hơn. Đặc biệt số HTX sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động theo Luật HTX 2012 đã có nhiều chuyển biến so với trước.

Đặc biệt trong thời gian gần đây, cùng với việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh, UBND tỉnh Kon Tum đã có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng ban. Bước đầu đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương và Liên minh HTX tỉnh tiến hành kiểm tra, rà soát và đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể trong thời gian qua, đề xuất các giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế, đẩy mạnh triển khai các chương trình tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX, xây dựng các mô hình HTX điển hình, tiên tiến. Ông Nguyễn Thái Lợi, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Kon Tum cho biết: “Phải nói là về mặt nhận thức của cán bộ, nhân dân ở trên địa bàn tỉnh bước đầu đã có sự chuyển biến, nhận thức đúng hơn. Đặc biệt là các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, từ cấp huyện, cấp xã đã có sự quan tâm hơn đối với lĩnh vực kinh tế tập thể. Hy vọng, với sự quan tâm này, trong thời gian tới kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX có sự khởi sắc và phát triển tốt hơn”.

Phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước qua nhiều thời kỳ. Hiện nay, tuy hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, năng lực còn hạn chế. Để các HTX, nhất là các HTX mới chuyển đổi có điều kiện vươn lên, phát triển bền vững, cần tiếp tục có sự quan tâm nhiều hơn nữa của các cấp, ngành, để tạo điều kiện cho các HTX tiếp cận với các chính sách ưu tiên, hỗ trợ của Nhà nước, tạo động lực giúp các HTX khắc phục những khó khăn, đổi mới cung cách làm ăn, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *