(kontumtv.vn) – Nằm trong chiến lược phát triển ngành thời gian tới, nếu được Chính phủ đồng ý, sẽ đề nghị sửa Luật Thanh tra nhằm tăng thẩm quyền hơn nữa cho ngành.

Ngày 21/9 tới đây, Thanh tra Chính phủ tổ chức kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành thanh tra lần thứ IV. Đây là dịp để ngành Thanh tra đánh giá những thành tựu đạt được, đồng thời từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Đặc biệt, tại thời điểm sắp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ngành Thanh tra đang tập trung giải quyết những khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nhân sự.

Phóng viên VOV phỏng vấn Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh một số vấn đề xung quanh nội dung này.
de nghi sua luat thanh tra theo huong tang tham quyen cho nganh hinh 0
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh

PV: Xin ông cho biết thành tựu nổi bật của ngành thanh tra trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt là trong nhiệm kỳ vừa qua?

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh: Năm nay, ngành Thanh tra Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, chúng tôi đã điểm lại những kết quả từ thời kỳ thành lập Thanh tra. Đặc biệt, trong 5 năm qua, ngành thanh tra đã đạt được kết quả rất quan trọng.

Thứ nhất là công tác thanh tra, được tổ chức theo đúng định hướng, trọng tâm, trọng điểm đảm bảo được yêu cầu lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của đất nước. Nổi bật là đã phát hiện vi phạm, gần 200.000 tỷ đồng trên tất cả các lĩnh vực, đề nghị xử lý, thu hồi về ngân sách nhà nước trên 100.000 tỷ đồng. Ngoài ra, việc xử lý sau thanh tra, năm 2014-2015, kết quả sau thanh tra đạt gần 70%.

Thứ hai, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, chúng tôi đã trình Quốc hội xây dựng thể chế, Luật tiếp công dân, Luật giải quyết khiếu nại, tố cáo được tiến hành đồng bộ, có hiệu quả, đi vào nề nếp. Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 35 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và thành lập hệ thống các phòng, ban tiếp công dân từ trung ương đến địa phương. Những vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài đã giải quyết đạt 97%.

Thứ ba, trong công tác phòng chống tham nhũng, từ xây dựng thể chế, đến thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đồng thời thực thi công ước Liên Hợp Quốc, thực hiện quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện tốt trong lĩnh vực ngành. Trong công tác xây dựng ngành, chúng tôi luôn giáo dục cán bộ, công chức học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới”, mẫu mực, liêm khiết, tận tụy, trung thành có bản lĩnh đấu tranh với những tiêu cực tham nhũng lãng phí.

PV: Thưa ông, năm 2015, đất nước có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, nhất là Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ngành thanh tra đã tập trung những nhiệm vụ cụ thể gì nhằm góp phần đảm bảo công tác nhân sự các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng?

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh: Còn không lâu nữa là tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngành thanh tra xác định trách nhiệm là phải phục vụ cho yêu cầu đất nước với những nhiệm vụ cụ thể.

Thứ nhất, là thực hiện chức năng của mình để đảm bảo phục vụ cho Đại hội của Đảng. Thứ hai là tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trước, trong Đại hội Đảng, đặc biệt là khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ thuộc diện nhân sự cấp ủy các cấp và trung ương.

Hiện nay, chúng tôi có kế hoạch triển khai, tham mưu cho Ban Bí thư có văn bản gửi các cấp ủy Đảng tiến hành thực hiện giải quyết khiếu nại tố cáo, đặc biệt có liên quan đến công tác nhân sự. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cấp ủy để khi có đơn tố cáo, thì cán bộ có liên quan đến nhân sự sẽ được tham gia, trao đổi, giải quyết kịp thời để phục vụ cho Đại hội.

Có thể nói, ngành thanh tra đã sẵn sàng và có những bước chuẩn bị từ trước và triển khai để làm sao phục vụ thắng lợi Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng sắp tới.

PV: Trong bối cảnh chung của đất nước hiện nay, phát huy kết quả đã đạt được, ngành thanh tra đặt ra những nhiệm vụ, mục tiêu, cũng như xây dựng chiến lược phát triển ngành thời gian tới như thế nào thưa ông?

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh: Trên những kết quả nổi bật trong 5 năm qua, định hướng ngành thanh tra 5 năm sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tham mưu cho Chính phủ, trình Quốc hội, ban hành các Luật, Nghị định, văn bản để hoàn thành thể chế về công tác thanh tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Tập trung đổi mới phương pháp công tác điều hành, làm sao để công tác điều hành sát thực tiễn, đúng pháp luật, mang lại hiệu quả phục vụ yêu cầu xây dựng đất nước.

Trong công tác xây dựng chiến lược phát triển ngành thanh tra giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn 2030, nếu được Chính phủ đồng ý, chúng tôi đề nghị Chính phủ sửa đổi Luật Thanh tra theo hướng tăng thẩm quyền cho ngành thanh tra, đồng bộ hệ thống tổ chức, đào tạo cán bộ để có đủ điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, có bản lĩnh, sáng tạo và hoàn thành thắng lợi mà nhân dân giao phó.

PV: Với những thành tựu mà ngành thanh tra đã đạt được trong thời gian qua, nhân kỷ niệm 70 truyền thống ngành thanh tra (23/11/1945-23/11/2015) ông có lời gì muốn nhắn gửi đến cán bộ, công nhân viên chức và người lao động ngành thanh tra, thưa ông?

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh: Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập ngành, tôi kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành thanh tra cần phát huy kết quả đã đạt được trong 70 năm qua, đặc biệt thành tựu nổi bật của giai đoạn 5 năm (2011-2015) để chúng ta phấn đấu hơn nữa, để hoàn thành tốt nhiệm vụ 5 năm sắp tới. Đối với cán bộ công chức, viên chức cần luôn luôn rèn luyện ý thức, tổ chức kỷ luật. Đồng thời, có bản lĩnh, đạo dức trong sáng, khách quan vô tư, làm sao để thực hiện văn hóa thanh tra đúng như lời Bác Hồ day là “Thanh tra là tai mắt của trên- là bạn của dưới” để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với danh hiệu mà Đảng và Nhà nước từng trao tặng là Huân chương Sao vàng và lần này là Huân Chương độc lập hạng Nhất để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. /.

PV: Xin cảm ơn Tổng Thanh tra Chính phủ./.

Thu Hằng/VOV-Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *