(kontumtv.vn) – Đến nay, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân 2018-2019 của tỉnh Kon Tum đạt 10.150 ha, bằng 107% so với cùng kỳ năm trước.

DIEN TICH SAN XUAT VU DONG XUAN TANG SO VOI CUNG KY NAM TRUOC

Trong đó, diện tích lúa gieo sạ gần 7.190 ha, ngô đã trồng đạt 550 ha, cây rau, đậu các loại hơn 1.000 ha, diện tích cây công nghiệp ngắn ngày đạt 1.270 ha. Hiện nay, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành, địa phương tiếp tục theo dõi, chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018- 2019; kịp thời phát hiện và xử lý các dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, tránh để lây lan ra diện rộng.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *