(kontumtv.vn) – HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, quy mô đầu tư của dự án là trồng mới gần 800ha rừng. Trong đó, rừng phòng hộ là hơn 400ha; rừng đặc dụng là 380ha. Bên cạnh đó là xây dựng kết cấu hạ tầng lâm nghiệp và xác định ranh giới, cắm mốc bổ sung ranh giới rừng. Tổng mức đầu tư Dự án là 285 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực là 100 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách địa phương 55 tỷ đồng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Thời gian thực hiện Dự án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025 bắt đầu từ năm 2023./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *