(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum đã thống nhất đề xuất của liên ngành, vận dụng các quy định hiện hành để triển khai Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội dân tộc thiểu số rất ít người Brâu, Rơ Măm trên địa bàn tỉnh.

DINH MUC HO TRO SAN XUAT THUOC PHAM VI DE AN HO TRO DONG BAO BRAU, RO MAM

Theo đó, đối với nội dung sản xuất, thống nhất hỗ trợ ban đầu cho mỗi hộ tham gia dự án không quá 25 triệu đồng để đảm bảo hỗ trợ giống, phân bón, vật tư phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và vacxin phòng các bệnh gia súc, gia cầm; hỗ trợ chuồng trại chăn nuôi, cải tạo diện tích nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, định mức các loại giống cây trồng, vật nuôi hỗ trợ được thực hiện theo Quyết định số 3073 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội dân tộc thiểu số rất ít người Rơ Măm và Brâu đến năm 2025 đã được BND tỉnh phê duyệt tháng 9/2017, với tổng kinh phí gần 160 tỷ đồng; trong đó, gần 91 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào dân tộc Rơ Măm, hơn 68 tỷ đồng hỗ trợ dân tộc Brâu. Hỗ trợ các điều kiện để phát triển sản xuất là một trong số nội dung chính của đề án, nhằm góp phần giảm nghèo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần một cách bền vững cho đồng bào hai dân tộc  này.

Nghĩa Hà – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *