(kontumtv.vn) – Ngày 18/9, Chi Đoàn Đồn Biên phòng Sa Loong đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2022. Đây là đơn vị chọn tổ chức đại hội điểm của Đoàn Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum.

DOAN CO SO DON BIEN PHONG SA LOONG TO CHUC DAI HOI DIEM

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đồn Biên phòng Sa Loong luôn bám sát nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chi Đoàn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng hoạt động nề nếp; luôn giữ vững và phát huy sự đoàn kết thống nhất, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tính tiền phong gương mẫu, vai trò xung kích, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Chi Đoàn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, đoàn viên, đảng viên trẻ an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các biểu hiện tư tưởng lệch lạc, tiêu cực trong đơn vị; triển khai có hiệu quả nhiều phong trào, mô hình, phần việc như “Nâng bước em tới trường”, ”Tay kéo Biên phòng”, ”Ngôi nhà 100 đồng“….

Chi Đoàn còn phối hợp chặt chẽ cùng Đoàn địa phương giúp đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

 

                                      CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *